Fórum - Téma


Prvý program dotácii na Slovensku.


Fórum Pokec všeobecný Prvý program dotácii na Slovensku.
michal  
2016-11-21 09:54:26

Min. hospodárstva SR a Zväz automobilového priemyslu vyčlenili celkovú sumu 5 miliónov eur na dotácie nákupu nových elektromobilov a hybridných automobilov, ak budú po nákupe registrované na Slovensku. Pri nákupe automobilu čisto na elektrický pohon je možná podpora vo výške 5 000 eur; pri nákupe hybridného automobilu vo verzii plug-in vo výške 3 000 eur:

Dotácie sú určené pre automobily v kategóriách M1 a N1 (osobné automobily a vany do 3,5 t).

O dotáciu môžu žiadať fyzické aj právnické osoby.

Cena vozidla nie je limitovaná (nezáleží na tom, koľko vozidlo stojí).

Pri žiadosti o podporu je dôležité poradie žiadateľa – do vyčerpania celkovej sumy.

Žiadosti o podporu treba podávať prostredníctvom importéra daného vozidla (čo znamená, že nie je možné získať podporu na nákup vozidla značky Tesla, pretože neexistuje importér Tesly pre Slovensko).

Po vyčerpaní vyčlenených 5 miliónov eur sa neuvažuje o rozšírení programu.

Priznané dotácie budú vyplácané v troch etapách, aby sa zaistilo, že nakúpené vozidlá zostanú na Slovensku. Prvá časť podpory bude vyplatená pri registrácii vozidla (2 000 eur pre elektromobily, 1 000 eur pre hybridné vozidlá). Majiteľ vozidla môže o druhú časť podpory požiadať rok po registrácii (1 500 eur pre elektromobily, 1 000 eur pre hybridné vozidlá) a o tretiu po dvoch rokoch (1 500 eur pre elektromobily, 1 000 eur pre hybridné vozidlá).

podle GreenWay


Odpovědět